Møte/konferanse

Kulturhuset er høveleg til konferansar der ein jobbar i plenum med grupper på 50-256 personar i storsal.

"Allrommet" passar for grupper på 30- 100 personar.

På huset er videoprosjektør, AV-materiell inkl. dvd-spelar, lydutstyr, flip-over osb. tilgjengeleg til møte og konferansar.

Vi kan og tilby teknisk personell dersom det er ønskeleg.

Skal du arrangera møte eller konferanse, ta kontakt med oss for eit tilbod: 52 79 22 90 eller hanne.mette.birkeland@suldal.kommune.no