Kulturhuset i Suldal er tilgjengeleg for rullestolbrukarar i foaje, bibliotek, allrom og kinosal.

1. Me har rullestolheis i kinosal.

2. Automatiske dører i hovudinngang.

3. HC-toalett i hovudetasjen.

4. Heis ned i underetasje til ytterlegare toalett/stellerom og bowlingbane.

5. Uteamfiet i bakgården er på same plan som hovudetasjen og er tilgjengeleg gjennom doble dører eller utanfrå (skråplattiing).

6. Det er HC-parkering ved hovudinngangen vår. 

 

Publisert
01. januar 1970
Skrevet av