Trygg på kino, trygg på aktivitetar

Smittevernreglane tar ikkje ferie, her er litt du og me må vite om og tenke på når me vil delta på våre aktivitetar i sommar:

  • Kulturhuset har etter 15. juni lov å ha arrangement med opp til 200 personar. Alle som deltek på slike arrangement må registrerast med namn og kontaktinfo.
  • I kinosalen har me plass til meir enn 200 personar, men billettsystemet er rigga slik at det ikkje blir seld meir enn 200, og at seteavstanden er rett. Meir om dette kan du lesa her.
  • Handhygiene: Det er fleire handvaskar i nedre etasje, og dispensarar og flasker med antibac rundt om på huset.
  • Me legg til rette så godt me kan for at gjestene våre skal kunne ha naudsynt avstand til andre gjester. Me vonar du vil vera med og hjelpa oss med det ved å passa på deg og dine. Er me sjuke held me oss sjølvsagt heime. 

Meir informasjon om korleis Suldal kommune handterer dette finn du på vår samleside om Covid-19.

ENGLISH:

We hope you will participate in our activities this summer. Here are som ground rules for the activities at Kulturhuset i Suldal:

  • Kulturhuset is allowed (after June 15) to host events with a maximum of 200 people. All participants must register with their name and contact info.
  • The cinema hall can seat more than 200 people, but the ticket system is rigged so that it does not sell more than 200, and that the seating distance is correct. You are allowed to be seated next to your immediate family/household.
  • Hand hygiene: There are several wash basins on the lower floor, and dispensers and bottles of antibac around the house.

We will make every effort to ensure that our guests can keep the necessary distance to one another. We hope you will join us and help us by taking good care of yourself and those in your company while you are staying with us. Please, do not attend to any of our activities if you are not feeling well. More information about how Suldal Municipality handles Covid-19 can be found on our Covid-19 page.

Informasjon frå E-billett:

Vi har som mål å være den tryggeste opplevelsen utenfor hjemmet

For å sikre en trygg og god kinoopplevelse er det iverksatt flere tiltak. På en enkelt kinoforestilling vil det være maksimalt 200 personer i salen. Det skal være minimum 1 meters mellomrom mellom grupper. En husstand kan sitte sammen, vennegrupper må kjøpe enkeltbilletter og 1-metersregelen gjelder. Hvis du er syk skal du holde deg hjemme.

Når du kjøper billett vil vi blokkere seter ved siden av kjøpet ditt som sikrer trygg avstand til andre grupper.

Alle berøringsflater blir vasket mellom hver forestilling.

Som ansvarlig arrangør må vi vite hvem som er på de ulike forestillingene. Derfor må du som billettkjøper registrere navn, mobilnummer og e-post når du kjøper billett. Dersom du kjøper billetter til flere enn deg selv, må du selv ha oversikt over hvem du kjøpte billetter til.

Publisert
30. juni 2020
Skrevet av