Spørjeundersøking frå Filmweb

Bli med på Filmeweb si store spørjeundersøking om kino - alle som deltek er med i trekning av gratisbillettar 🤩 Resultatet av undersøkinga skal hjelpa kino-Noreg med å ta gode val når kinoane kan opne igjen. Tusen takk for hjelpa 😍

NB: Spørjeundersøkinga varar fram til 5. mai 2020.

https://www.filmweb.no/filmnytt/article1428219.ece

Publisert
24. april 2020
Skrevet av