Slik gjer me det

Covid-19, arrangement og opplevingar - slik gjer me det:
 
Når du skal på arrangement hjå oss, så ønskjer me at du skal få ei trygg og god oppleving. Slik har me det hjå oss:
- Hald god avstand. Er det kø, set me pris på at du ventar ute.
- Sit på plassen din. Plassen din står anten på billetten eller du får beskjed av personalet når du kjem.
- Har du lyst til å flytte på deg, seier du bare frå til personalet når du kjem, så ser me kva me får til.
- Planlegg for at du ikkje treng forlata salen meir enn naudsynt under eit arrangement.
- Hald deg heime viss du er sjuk eller i karantene.
 
Me følgjer ellers nasjonale påbod og retningslinjer. Andre kommunar kan ha andre reglar enn oss. Det er viktig at me alle følgjer dei reglane som gjeld i vår eigen kommune og på den plassen me oppheld oss.
 
Publisert
22. februar 2021
Skrevet av
Toyni Tobekk