1

Gavekort halvtårskort barn/ honnør Suldal Bad

Et gåvekort, klippekort, halvårskort eller årskort er en veldig populære julegåve! Årets julegåve kan nå kjøpest på Kulturhuset eller på nett. Korta er GYLDIG FRÅ OPNINGSDATO

Viss du har spørsmål om Suldal Bad kan du ta kontakt med Bonolo Ramphomane-Aandahl på mail eller på telefon 52 79 24 07.

Opning i vår 2019

FOLKEHELSEBADING- måndag-fredag
PUBLIKUMSBADING- tirsdag-fredag, laurdag og søndag
ca. 70 timer p/veke ope
35 timar folkehelsetilbud
34 timar offentlig bading
morgonbad 3 p/veka
6 dagar ope i haust/vinterferier
Sommerope

_
_
_