1

Bjørn Eidsvåg - framleis passe gal. Solokonsert

Framleis passe gal?

Gjennom heile karrieren har Eidsvåg vore krystallklar i bodskapen sin: Alle har rett til å seia det dei ønskjer uavhengig av livssynsbåsar. Med sine tekstar og sin musikk har han eit sterkt ønske om å kommunisera med publikum rundt alle aspekt ved det å vera eit tenkande menneske. Tru, tvil, kjærleik og anger. Bjørn Eidsvåg er framleis ein av Noregs mestseljande artistar, og han held om lag 80 konsertar årleg. 20. oktober kjem han til Sand, og me får møta han slik han kanskje er aller best, aleine, tett på og intim.

_
_
_