Velkommen til Suldal Kulturhus

Kulturhuset i Suldal vart opna 20.09.02 og har fått status som eit regionalt kulturhus.

Det betyr at huset óg er ein kulturell treffstad for Sauda, Hjelmeland, Suldal og Vindafjord.

Aktiviteten er høg og vi prøver å nå ut til alle. Det er ikkje berre store og kjende artistar som trekk folk, men kulturskulen sine arrangement er óg populære.

_
_
_