Dans for vaksne

Om arrangementet

Er du glad i å dansa? Eller kanskje likar du best å høyre på fin musikk og ønskjer litt sosialt lag?

Kulturhuset i Suldal og Suldal Frivilligsentral vil arrangera treff på kulturhuset ein gong i månaden.
Treffet vil vera frå 18.30 til 20.30. Pris 100,- kr. per person.
Nokre gongar blir det musikk frå anlegg, og andre gongar leiger me inn både lokale og utanbygds musikarar. Det blir lett servering.

Datoer for våren 2023:
Torsdag 26. januar
Onsdag 22. februar
Onsdag 22. mars
Torsdag 20. april
Torsdag 25. mai
Torsdag 22. juni

Spørsmål kan rettast til kulturhuset 52792290 eller Suldal Frivilligsentral v/Hege Nilsen tlf. 92014176 e-post Hege.nilsen@suldal.kommune.no